Kurs Podstawowy

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla kursantów, którzy chcą uzyskać wszelkie, niezbędne informacje uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Podczas zajęć teoretycznych kursanci poznają przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe.
Każdy uczestnik przechodzi również naukę udzielania pierwszej pomocy.
W ramach kursu podstawowego oferujemy 32 godziny lekcyjne wykładów teoretycznych.
Czas trwania jednych zajęć wynosi 45 minut. Po ich zakończeniu uczestnicy kursu
przystępują do części praktycznej. Ta część obejmuje łącznie 30 godzin zegarowych. Kurs
praktyczny odbywa się zarówno na placu manewrowym oraz podczas jazdy miejskiej.

 

Instruktorzy pokażą różne opcje parkowania, zachowania na drodze, sposoby unikania
niebezpiecznych sytuacji, a także wiele innych, przydatnych każdemu kierowcy umiejętności.

Dzięki temu kursanci nabiorą pewności podczas uczestniczenia w ruchu drogowym.
Ponadto przyszli kierowcy z pewnością poradzą sobie podczas niecodziennych sytuacji na drodze.
Zakończeniem kursu podstawowego jest egzamin wewnętrzny. Kursanci otrzymują
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
W
części teoretycznej wykorzystuje się test komputerowy, Podczas egzaminu praktycznego
kursanci wykonują określone manewry samochodowe na placu oraz uczestniczą w ruchu
drogowym.